Vi udfører gerne køberrådgivning på hele Sjælland, udenfor HT-området  beregnes et tillæg på 800,-, excl. moms  i forhold til ovenstående priser.

Køberrådgivining parcel- og rækkehus

Tilbydes for en fast sum af kr. 3.500,-, excl. moms i hele HT-området.

Køberrådgivining ejer- og andelsboliger

Tilbydes for en fast sum af kr. 3000,-, excl. moms i hele HT-området.

KøberrådgivningKøberrådgivning er en gennemgang af ejendommen set med købers øjne. Hvad er typisk for den pågældende ejendom (byggestil, alder, typiske skader) og hvilke større udgifter (f.eks. nyt tag) bør påregnes indenfor en 5 - 10 årig periode. Der foretages en mundtlig gennemgang hvor køber kan spørge om alt og vi forsøger på stedet at give et professionelt svar. Omkring evt. skader på ejendommen gør vor professionelle baggrund, at vi kan fremkomme med forslag til udbedring samt et overslag over omkostningerne i forbindelse hermed.Køb af bolig (parcelhus, ejer- eller andelsbolig) kan være en stor beslutning. Køber bliver ofte mødt med bunker af papir og dokumenter og skal indenfor kort tid tage stilling til en masse ting.


Alle er selvfølgelig bange for at købe "katten i sækken", at købe en ejendom med skjulte fejl og mangler eller en ejendom, hvor der indenfor en kort årrække skal ofres mange penge på istandsættelse. Her er Køberrådgivning svaret.Mange potentielle købere ønsker inden underskrift af købsaftale, at få vurderet mulighederne for at udvide eller ombygge boligen. Hvad koster en tagetage, en tilbygning, nyt køkken o.s.v. og hvordan kan det mest praktisk tilpasses den aktuelle bygning. Vi forsøger bedst muligt, at omsætte købers ønsker i ideer på stedet samt at beskriver hvilke fordele og ulemper den pågældende bolig har udfra købers ønsker.


Køberrådgivning er en hjælp til den bevidste køber, der ikke er i besiddelse af professionel byggeteknisk viden. Det er ikke nødvendigvis en fejl ved en ejendom, at den kræver istandsættelse, men det er en fejlvurdering fra købers side IKKE at kende de aktuelle forhold i forbindelse med købet samt at have plads i økonomien til at kunne påtage sig disse omkostninger.


Vi deltager normalt ikke i prisfastsættelse af ejendomme, men koncentrerer os om de mangler boligen har på købstidspunktet og hvilke omkostninger der er forbundet med at afhjælpe disse.


Køberrådgivning tilbydes for en fast sum af kr. 3.500,-, excl. moms i hele HT-området for parcel- og rækkehuse. For ejer- og andelsboliger beregnes kr. 3.000.-, excl. moms. For Sjælland udenfor HT-området beregnes et tillæg på kr. 800,-, excl. moms.


Udarbejdelse af evt. skriftligt materiale afregnes efter medgået tidsforbrug.


Kontakt os for en besigtigelse.