Hvem er  Arkitekt & ByggeServiceArkitekt & ByggeService (ABS) indehaves af Civilingeniør Leif Larsen og er stiftet i 1998.

Firmaet har siden 1999 haft adresse på


Septembervej 219, 2860 Søborg.


Leif Larsen er demiteret fra Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU) i 1978 og har senere suppleret sin uddannelse med HD i Finansiering og Kreditvæsen i 1980 og HD i Udenrigshandel i 1983. Civilingeniøruddannelsen omfatter stort set alle fagområder indenfor byggeri- og anlægsarbejder.


Leif Larsen har i mere end 15 år arbejdet med opgaver på eksportmarkederne (bl.a. som Eksport-konsulent) med primær relation til Europa, Afrika, Mellemøsten og Nordamerika, inden han i midten af 1990´erne etablerede egen virksomhed.


Han blev i 2002 udnævnt som "Beskikket Bygningssagkyndig" af Erhvervs- og Boligstyrelsen og er senere også blevet Energikonsulent.


I sin fritid er Leif Larsen bl. a. tilknytning til Byg og Bolig (www.bygogbolig.dk), hvor han er medredaktør af brevkassen, hvor der besvares spørgsmål af almen byggeteknisk karakter.

Arkitekt & ByggeService henvender sig primært til den private boligmasse, incl. andels- og ejerforeninger og tilbyder løsning af traditionelle opgaver indenfor byggeri, herunder udarbejdelse at Tilstandsrapporter, Energimærker, køberrådgivning samt vedligeholdelsesplaner for beboelsesejendomme.


Arkitekt & ByggeService udfører også selv byggeentreprise (fag- eller totalentrepriser), idet man er af den opfattelse, at en god rådgivning er baseret i et stort kendskab til udførelsesmetoder og håndværksmæssige traditioner.


Arkitekt & ByggeService har ikke ansat egne håndværkere, men har et mangeårigt samarbejde med håndværksmestre indenfor forskellige fagområder - ofte mindre firmaer, hvor mester selv deltager i det praktiske arbejde.